WELKOM


Alleen voor leden van de band

Partijen en MP3 van stukken die we momenteel in de map zitten

Demo-opnames Voorjaar 2011. ALLEEN om zelf naar te luisteren. Mogen ABSOLUUT NIET doorgestuurd worden aan derden.

Repetitie informatie:
Elke dinsdag, tenzij anders afgesproken, in CBS Ackerweide, Gantellaan 7, 2642 JK Pijnacker. Arriveren om 20:00 zodat we om uiterlijk 20:15 kunnen spelen. Stoppen om 22:30u.
Dit alles onder leiding van Marcel Streef.